Category Archives: Biashara

habari za biashara

SUKARI DAR BADO NI TATIZO

Upatikanaji wa Bidhaa ya Sukari katika Jiji la Dar es salaam bado ni tatizo kutokana na baadhi ya Wafanyabiashara kuuza kwa Shilingi Elfu tatu hadi Elfu nne badala ya Shilingi Elfu mbili mia sita kwa kilo.

Wakizungumza na ZBC  baadhi ya Wakazi wa Jiji la Dar es salaam wamesema hali hiyo imepelekea kushindwa kununua bidhaa hiyo muhimu hususani katika kipindi hicho cha Mwezi Mtukufu wa Ramadhani.

Nao baadhi ya Wafanyabiashara Wamesema baada ya kutangazwa kwa Bei elekezi  ya upatikanaji wa bidhaa hiyo umekuwa ni washida katika  Maduka  ya Jumla.

ZBC ilipita katika Maduka ya Jumla ya kuuza Sukari Jijini hapo nakushuhudia Matangazo katika Maduka hayo yakionyesha kutopatikana na Bidhaa hiyo.

Ikumbukwe hivi karibuni Serikali ilitangaza Bei elekezi ya Uuzaji wa Sukari Nchini ambapo kwa Mkoa Dar es salaam inatakiwa kuuzwa kwa Shilingi Elfu Mbili na Mia Sita na Shilingi Elfu tatu na mia mbili kwa baadhi ya Maeneo ya Nchi.

CORONA IMESABABISHA KUSHUKA KWA BEI YA SAMAKI ZANZIBAR

Kumekuwa na Kiwango kikubwa cha kushuka kwa Bei ya Samaki katika Diko la Kihinani Ngalawa kufuatia kufungwa kwa Hoteli nyingi za Kitalii kufuatia maambukizi ya Virusi vya Corona.

Licha ya kuwepo kwa idadi kubwa ya Samaki wanaovuliwa kwa Siku ZBC imebaini kuwa baadhi ya Wavuvi wameamua kusimamisha Shughuli zao kuepuka Misongamano ndani ya Vyombo wanapokwenda wanapoenda kuvua.

Shaaban Juma Khamis Mkuu wa Diko la Ngalawa Kihinani ameiambia ZBC kuwa Awali Diko hilo limekuwa likipokea kilo Elfu Tano kwa Siku na sasa imeshuka hadi  kilo Elfu Mbili.

Baadhi ya Wafanyabiashara wa Samaki ambao wengine walikuwa wakipeleka Samaki Hotelini na kuchuuza Mitaani wamesema kushuka kwa Bei ya Samaki kunatokana na kuzorota kwa Shughuli za Kitalii hapa Zanzibar.

Mbali na Soko la Kihinani Ngalawa  ZBC  pia ilitembelea Diko la Mazizini na Kizingo ambapo ndani ya Madiko hayo utaratibu wa Kujikinga na Mripuko wa Maradhi ya Corona kama ulivyoagizwa na Serikali umezingatiwa.

BALOZI AMINA SALUM AMEWATAKA WAFANYA BIASHARA KUFANYA KAZI NA TAASISI YA VIWANGO ZBS

Waziri wa  Biashara na Viwanda Balozi Amina  Salum amesema  ni  wajibu  kwa Wafanya  Biashara kufanya  kazi  zao  kwa  karibu  na  taasisi  ya  viwango  ZBS ili  kuinusuru  Nchi  kuwa  ghala  za  bidhaa  zisizo  na  viwango vya  ubora .

Ametoa  tamko  hilo  wakati  akifungua   Mkutano  wa  majadilioni  uliowashirikisha wafanyabiashara naZBSjuu  ya  umuhimu  wa  viwango  vya  ubora  .

Amesisittiza kuwa Wafanya  Biashara  wana  dhamana  kuwa  ya  kuwalinda  walaji  na  watumiaji wa  bidhaa  zinazozilishwa  Nchini  na  zile  zinazoagizwa kutoka  nje ya  Nchi  kwa  kuweka  mkazo zaidi  katika  matumizi ya  viwango vinavyandaliqwa kitaalamu   na  zbs kwani  vitawasaidia  kuhimili  ushindani wa Soko.

 

Mkurugenzi  wa usimamizi wa  ubora  wa  ZBS Nd. Rahima Bakari  amesema  tayari ZBS imeidhinisha  viwango  vya ubora  290 katika  bidhaa tofauti  na  kuwahimiza afanya Biashara kuvitumia  ipasavyo  ili kuwa  na  uhakika  wa  biashara  zao.

Wafanya  Biashara  wameishauri ZBS  kuiangalia  kwa  uzito unaostahiki  suala  la  kuingia  Zanzibar  kwa  bidhaa za  matunda  na  mboga  mboga zinazozalishwa  kwa  kutumia  kiwango  kikubwa cha kemikali  kwani  zina athari kubwa  kwa  watumiaji.

UKOSEFU WA AJIRA KWA VIJANA NI JAMBO LINALOHITAJIKA KUSHUGHULIKIWA KWA NGUVU KUBWA

Wabunifu Nchini wametakiwa kutumia fursa ya kukutana na Watendaji wa Mamlaka ya Mafunzo ya Amali ili waeleze changamoto mbali mbali zinazo wakabili katika kada hiyo kwa lengo la kuisadia Mamlaka hiyo kutayarisha Mitaala itakayoakisi mahitaji ya Soko la Ajira kwa Viwanda.

Akifungua Mkutano wa siku moja uliowashirikisha Wabunifu wa Viwanda hapa Zanzibar Mkurugenzi Mtendaji wa Mamlaka ya Mafunzo ya Amali Zanzibar Dr.Bakari Ali Silima alisema Jamii imekuwa na kilio cha namna ya kupambana na Soko la ajira huku Vijana wengi wakiendelea kulalamika kukosa kazi jambo ambalo linahitajikushughulikiwa kwa nguvu kubwa ili kupunguza na hatimae kuondosha kabisa kulio hicho.

Nae Mkufunzi wa Mafunzo hayo Dr.Ibrahim Mussa Haroun kutoka Chuo cha South West cha China amesema zipo changamoto nyingi ambazo zinawakabili Wabunifu Nchini ikiwa ni pamoja na namna ya kuandaa filamu,matumizi mazuri ya Camera na hata kukosa hati miliki ya kazi wanazozifanya na kupelekea kutokufaidika na kazi wanazozifanya kwa maarifa yao.

Kwa upande wao Washiriki wa kikao hicho cha siku moja kilichojadili changamoto za Wabunifu walieleza changamoto zao kuwa ni pamoja na taasisi zilizopewa dhamana ya kusimamia ukuaji wa Wabunifu kuwa bado hazijawawezesha wao kufanya vizuri pamoja na juhudi kubwa zinazochukuliwa na Wabunifu wenyewe ili kuboresha kazi zao.

Mamlaka ya Mafunzo ya Amali kwa kushirikiana na Shirika la kimataifa linaloshughulikia Elimu na Science  UNESCO  inaendesha mradi wa pamoja wa kuwawezesha Wabunifu wa Viwanda ili waweze kuzalisha kazi ambazozitaleta tija kwa Wabunifu na Nchi kwa ujumla.ambapo kwa upande wa Mamlaka ya Mafunzo ya Amali itasadia kutayarisha Mitaala itakayoakisi mahitaji halisi ya Soko la Ajira.

 

error: Content is protected !!