Category Archives: Biashara

habari za biashara

BALOZI AMINA SALUM AMEWATAKA WAFANYA BIASHARA KUFANYA KAZI NA TAASISI YA VIWANGO ZBS

Waziri wa  Biashara na Viwanda Balozi Amina  Salum amesema  ni  wajibu  kwa Wafanya  Biashara kufanya  kazi  zao  kwa  karibu  na  taasisi  ya  viwango  ZBS ili  kuinusuru  Nchi  kuwa  ghala  za  bidhaa  zisizo  na  viwango vya  ubora .

Ametoa  tamko  hilo  wakati  akifungua   Mkutano  wa  majadilioni  uliowashirikisha wafanyabiashara naZBSjuu  ya  umuhimu  wa  viwango  vya  ubora  .

Amesisittiza kuwa Wafanya  Biashara  wana  dhamana  kuwa  ya  kuwalinda  walaji  na  watumiaji wa  bidhaa  zinazozilishwa  Nchini  na  zile  zinazoagizwa kutoka  nje ya  Nchi  kwa  kuweka  mkazo zaidi  katika  matumizi ya  viwango vinavyandaliqwa kitaalamu   na  zbs kwani  vitawasaidia  kuhimili  ushindani wa Soko.

 

Mkurugenzi  wa usimamizi wa  ubora  wa  ZBS Nd. Rahima Bakari  amesema  tayari ZBS imeidhinisha  viwango  vya ubora  290 katika  bidhaa tofauti  na  kuwahimiza afanya Biashara kuvitumia  ipasavyo  ili kuwa  na  uhakika  wa  biashara  zao.

Wafanya  Biashara  wameishauri ZBS  kuiangalia  kwa  uzito unaostahiki  suala  la  kuingia  Zanzibar  kwa  bidhaa za  matunda  na  mboga  mboga zinazozalishwa  kwa  kutumia  kiwango  kikubwa cha kemikali  kwani  zina athari kubwa  kwa  watumiaji.

UKOSEFU WA AJIRA KWA VIJANA NI JAMBO LINALOHITAJIKA KUSHUGHULIKIWA KWA NGUVU KUBWA

Wabunifu Nchini wametakiwa kutumia fursa ya kukutana na Watendaji wa Mamlaka ya Mafunzo ya Amali ili waeleze changamoto mbali mbali zinazo wakabili katika kada hiyo kwa lengo la kuisadia Mamlaka hiyo kutayarisha Mitaala itakayoakisi mahitaji ya Soko la Ajira kwa Viwanda.

Akifungua Mkutano wa siku moja uliowashirikisha Wabunifu wa Viwanda hapa Zanzibar Mkurugenzi Mtendaji wa Mamlaka ya Mafunzo ya Amali Zanzibar Dr.Bakari Ali Silima alisema Jamii imekuwa na kilio cha namna ya kupambana na Soko la ajira huku Vijana wengi wakiendelea kulalamika kukosa kazi jambo ambalo linahitajikushughulikiwa kwa nguvu kubwa ili kupunguza na hatimae kuondosha kabisa kulio hicho.

Nae Mkufunzi wa Mafunzo hayo Dr.Ibrahim Mussa Haroun kutoka Chuo cha South West cha China amesema zipo changamoto nyingi ambazo zinawakabili Wabunifu Nchini ikiwa ni pamoja na namna ya kuandaa filamu,matumizi mazuri ya Camera na hata kukosa hati miliki ya kazi wanazozifanya na kupelekea kutokufaidika na kazi wanazozifanya kwa maarifa yao.

Kwa upande wao Washiriki wa kikao hicho cha siku moja kilichojadili changamoto za Wabunifu walieleza changamoto zao kuwa ni pamoja na taasisi zilizopewa dhamana ya kusimamia ukuaji wa Wabunifu kuwa bado hazijawawezesha wao kufanya vizuri pamoja na juhudi kubwa zinazochukuliwa na Wabunifu wenyewe ili kuboresha kazi zao.

Mamlaka ya Mafunzo ya Amali kwa kushirikiana na Shirika la kimataifa linaloshughulikia Elimu na Science  UNESCO  inaendesha mradi wa pamoja wa kuwawezesha Wabunifu wa Viwanda ili waweze kuzalisha kazi ambazozitaleta tija kwa Wabunifu na Nchi kwa ujumla.ambapo kwa upande wa Mamlaka ya Mafunzo ya Amali itasadia kutayarisha Mitaala itakayoakisi mahitaji halisi ya Soko la Ajira.

 

WAKULIMA NCHINI WAMETAKIWA KUBADILISHA MFUMO WA KILIMO

Wakulima Nchini wametakiwa kubadilisha mfumo Kulima na kufuga kwa mazoea na badala yake waaze Kulima na Kufuga kisasa.

Hayo ameyasema  Dk. Ibrahim Mussa wakati wa kuwasilisha mada juu ya changamoto mbali mbali zinazowakabili Wakulima na Wafugaji Nchini  hapo katika Ukumbi wa Mamlaka ya Mafunzo ya Amali Migombani.

Kwa upande wake Mratibu wa Mradi wa kuwaendeleza Wakulima na Wafugaji kutoka Mamlaka ya Mafunzo ya Amali  Zanzibar  Nd. Abdalla Hambal  Amesema bado wanaendelea kuandaa Mafunzo ambayo yatasaididia kutatua changamoto zinazowakabili makundi ya Wakulima na Wafugaji hapa Zanzibar.

Kwa upande wao Washiriki wa Mafunzo hayo kutoka Taasisi za Wakulima na Wafugaji waliishauri Mamlaka ya Mafunzo ya Mali na Serikali kwamba bado makundi hayo mawili yanahitaji kuangaliwa kwa ukaribu na kushauriwa namna wanavyoweza kubadilisha Kilimo na Mifugo ili kuuondokana na utaratibu wa zamani wa Kufuga na Kulima.

Mafunzo hayo ya siku mbili ya Kilimo Biashara( Agribuisness) na Wabuniufu wa Viwanda ( Creative Industry ) yanasimamiwa na mradi wa pamoja kati ya Mamlaka ya Mafunzo ya Amali Zanzibar na Shirika la Kimataifa la Science na Elimu  UNESCO

 

 

WAKULIMA WA ZAO LA KARAFUU WAMEWATAKA KUUZA MAKONYO YAO KATIKA SHIRIKA LA BIASHARA LA TAIFA LA ZSTC

Waziri wa Biashara  na Viwanda  Balozi Amina Salim Ali amewataka Wananchi na Wakulima wa zao la Karafuu kuuza makonyo yao katika Shirika la Biashara la Taifa  ZSTC  kwa maslahi yao na Taifa kwa ujumla.

Balozi Amina ameyasema hayo katika ukumbi wa Kiwanda cha Makonyo Wawi wakati alipokuwa akizungumza na Waandishi wa Habari juu ya  mavuno ya Karafuu yanayoendelea katika msimu  huu wa Mvua za Vuli .

Pia Balozi Amina amewasisitiza Wananchi kutojihusisha na suala la ununuzi wa Karafuu kwa njia ya  Vikombe, kwani atakaebainika hatua za   Sheria itachukuliwa dhidi yake.

 

error: Content is protected !!