Recent Posts by TALHA FERUZ

OFISI YA MUFTI WA ZANZIBAR IMETOA TAMKO KWA MISIKITI KUCHUKUA TAHADHARI YA KUJIKINGA NA KORONA

Ofisi ya Mufti wa Zanzibar imetoa Tamko  kwa Misikiti ya Unguja na Pemba  juu ya uchukuaji wa Tahadhari ya kujikinga na Maradhi ya KORONA.

Akitoa Tamko hilo mbele ya Waandishi wa Habari huko Ofisi kwake Mazizini Katibu wa Mufti Zanzibar Nd. Khalid Ali Mfaume  amesema Swala za Jamaa ziendelee Misikitini kama kawaida kwa utaratibu wa kupeana nafasi baina ya mtu na mtu kiasi cha mita moja na nusu na Dua ya Kunuti iendelee kuletwa katika Swala zote za Faradhi.

Katibu huyo wa Mufti amesisitiza kuwa Vyombo vya Habari ni vizuri vikaweka  vipindi vitakavyowakurubisha Watu kwa mola wao ili Mwenye Enzi Mungu aliepushe tatizo la Maradhi ya KORONA.

Pia amewaomba Maimamu pamoja na Kamati za Misikiti kuyasimamia na kuyatekeleza maagizo hayo.

SHERIA MPYA YA VILEO VYA MWAKA 2020 KUWADHIBITI WAUMINI WANAOKWENDA KINYUME NA MAAGIZO YA VITABU

Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema Sheria Mpya ya Kudhibiti Vileo ya Mwaka 2020, inalenga kuweka utaratibu wa kuwadhibiti wanadamu na waumuni wanaokwenda kinyume na maagizo ya vitabu vyao vya dini na kupelekea  kuwabughuzi wenzao wanapokuwa katika starehe zao.

Akitoa ufafanuzi wa hoja mbali mbali zilizowasilishwa na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wakati wa mjadala wa Mswada huo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na , Serikali za Mitaa na Idara Maalum za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Mheshimiwa Haji Omar Kheir amesema kumekuwa na ongezeko la  utitiri  wa mabaa mitaani jambo ambalo limekuwa likileta khofu kubwa za uvunjifu wa amani na maadili katika jamii.

Hivyo, Mheshimiwa Waziri amesema  Sheria hii inaweka masharti na kulazimisha baa zote za mitaani ziwe umbali wa mita  1000 (Elfu moja)  kutoka maeneo ya makaazi ya wananchi, mahali pa ibada shule au hospitali.

Mheshimiwa Waziri amewaomba wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na wananchi kwa ujumla kutokuwa na  khofu na Sheria hii  kwani  ikianza kutumika, baa zote  za mitaani zitajifuta wenyewe.

Aidha amesema chini ya Sheria ya kudhibiti vileo ya 2020 ,  wauuzaji wote wa vileo  leseni zao zitakufa  wenyewe na watalazimika kuomba na kukata leseni mpya   kwa  mashari mapya ya sheria hii.

Baraza la Wawakilishi kwa kauli moja wamepitisha Mswada huo.

Serikali imewasilisha Mswada wa Sheria ya Usajili na Usimamizi wa Wataalamu wa Maabara za Tiba 2020.

Akiwasilisha Mswada huo, Waziri wa Afya Mheshimiwa Hamad Rashid Mohammed amesema  Mswada huu unapendekeza masharti ya kisheria yanayohusiana na usajili pamoja na usimamizi wa wataalamu wa Maabara za Tiba Zanzibar kwa kuzingatia maadili na miiko ya utendaji wa maabara hizo.

Amesema sheria hiyo pia inalenga kuweka mfumo wa usimamizi wa ubora na viwango vya kitaifa na kimataifa vya  Maabara za Tiba na taaluma hiyo.

Wakichangia Mswada huo wajumbe wa Baraza la Wawakilishi  wamekubalina na uwamuzi wa serikali wa kuja na Sheria hiyo  kwa vile  huduma za Maabara za Tiba zimekuwa zikiongezeka kwa kasi kubwa hapa nchini.

Wamesema Sheria hii ni muhimu kwa wakati wa sasa kwani itaweka chombo cha kisheria ambacho kitaweza kuwasajili na kuwatambua wataalamu wa fani hii waliopo nchini.

Wakati huo huo huo Baraza la wawakilishi leo limeanza kupokea Taarifa za Wizara mbali mbali  kuhusiana na Utekelezaji wa Maoni, Ushauri na Mapendekezo ya Ripoti za Kamati za Kudumu za Baraza la Wawakilishi kwa Mwaka 2019/2020.

Kwa mujibu wa Kanuni ya  108 (15)  ya Kanuni za Baraza la Wawakilishi Toleo la 2016, Kila Wizara inapaswa kuwasilisha mbele ya Baraza  Ripoti ya utekelezaji wa Maagizo ya Kamati za Kudumu za Baraza la Wawakilishi mara moja kwa mwaka.

SHUGHULI ZA UANIKAJI DAGAA ZASIMAMISHWA ILI KUNUSURU MAAMBUKIZI YA VIRUSI VYA CORONA

Serikali ya Mkoa wa Mjini Magharibi imesimamisha shughuli za uanikaji Dagaa katika Kambi ya Shehia ya kihinani ili kunusuru maambukizi ya Virusi vya CORONA.

Akizungumza na Wafanyabiashara wa Mkaa, wavuvi na waanika Dagaa wa Kihinani.

Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi Nd. Hassan Khatib amesema uamuzi huo wa kuondosha mikusanyiko ya Watu una lengo la kunusuru maambukizi ya Virusi vya CORONA hivyo amewataka Wananchi  kuwa wastahamilivu na kufuata maelekezo ya Serikali na ya Wataalamu wa Afya.

Mkurugenzi Manispaa ya Magharibi "A" Nd. Amour Ali Mussa amesema Uongozi wa Manispaa hiyo utaendelea kushirikiana na Viongozi wa Jumuiya za Wafanya Biashara wa maeneo hayo ili Elimu ya afya iendelee kutolewa kuepusha kuenea kwa Ugonjwa wa CORONA.

WAJASIRAMALI KUJENGEWA UWEZO WA UZALISHAJI WA BIDHAA

 Serikali ya Mapinduzi ya zzanzibar imepanga mikakati maalum ya  kuwainua wajasiramali kwa kuwajengea uwezo wa uzalishaji wa bidhaa zilizobora ili ziweze kuuzika ndani na nje ya Nchi

Kauli hiyo imetolewa na Katibu Mkuu Wizara ya Biashara Viwanda na Masoko amesema Wizara yake  imeamua kutwaunga mkono Wajasiriamali wa hapa Zanzibar kwa kuwatafutia Soko bidhaa zao sambamba na kuwajengea Viwanda ambavyo vitawasaidia katika uzalishaji wa  Bidhaa zao

Mkurugenzi Mkuu wa Wakala Maendeleo ya Viwanda vidogovidogo SMIDA amesema kwa sasa wameamua kutoa Mafunzo kwa Wajasiria mali juu ya utengenezaji wa vitakasa mikono (sanitizer) kwakuwa bidhaa hiyo kwa sasa imekuwa ikihitaajika kwa wingi

Afisa wa Wakala wa Dawa na Vipodozi ZFDA amesema bidhaa ambazo zitatengezeza na Wajasiriaa mali hao zitakuwa zimefuata vigezo vyote ambazo vinatakiwa kuwemo ndani ya bidhaa hizo kwa maelekeze ya Shirika la Afya Duniani WHO

Wajasiria mali hao wameahidi kuyatumia vyema mafunzo hayo na wamewataka Wananchi kuacha tabia ya kutengeneza bidhaa hizo bila ya kufuata utaratibu kwa lengo la kujipatia kipato

Recent Comments by TALHA FERUZ

No comments by TALHA FERUZ yet.

error: Content is protected !!